شرکای سازمانی

مجموعه گپ و گفت با هدف پاسخگویی به نیاز سازمان ها و نهادهای مختلف از شروع فعالیت همکاری وسیعی با سازمان ها و اشخاص مختلف داشته که در ادامه برخی از این سازمان ها را ملاحظه می فرمائید:

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
مرکز رشد نصیر
مرکز رشد نصیر
پارک فناوری پردیس
پارک فناوری پردیس
پارک علم و فناوری مدرس
پارک علم و فناوری مدرس
پارک علم و فناوری یزد
پارک علم و فناوری یزد
پارک علم و فناوری البرز
پارک علم و فناوری البرز
 پارک علم و فناوری مازندران
پارک علم و فناوری مازندران
پارک علم و فناوری لرستان
پارک علم و فناوری لرستان
انجمن بهره‌وری ایران
انجمن بهره‌وری ایران
بیمه پاسارگاد
بیمه پاسارگاد
بیمه سامان
بیمه سامان
پژوهشکده بیمه
پژوهشکده بیمه
 شرکت مشاوره مدیریت آریانا
شرکت مشاوره مدیریت آریانا
سپیدار سیستم
سپیدار سیستم
 اتاق اصناف شمیرانات
اتاق اصناف شمیرانات
 اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
 تراکتورسازی ایران
تراکتورسازی ایران
 اتاق بازرگانی ایران و عراق
اتاق بازرگانی ایران و عراق
 انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه
انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه
 باشگاه نوآوری نیترو
باشگاه نوآوری نیترو
 مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (رویش)
مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (رویش)
 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 فینووا
فینووا
 شتابدهنده فارابی
شتابدهنده فارابی
 مرکز نوآوری ایران زمین
مرکز نوآوری ایران زمین
 انجمن زنان مدیر کارآفرین
انجمن زنان مدیر کارآفرین
 کارخانه نوآوری های وی
کارخانه نوآوری های وی
 سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران
سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران
 انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
 انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی
 سندیکای آسانسور و پله برقی ایران
سندیکای آسانسور و پله برقی ایران
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 خانه کارگر
خانه کارگر
 بیمه کارآفرین
بیمه کارآفرین
 شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
35 بیمه نوین
بیمه نوین
 مرکز فناوری های مالی بانک انصار
مرکز فناوری های مالی بانک انصار
 بیمه تعاون
بیمه تعاون
 مرکز نوآوری جهش
مرکز نوآوری جهش
 جهاد دانشگاهی
جهاد دانشگاهی
 انجمن صنفی ایمنی و بهداشت عسلویه
انجمن صنفی ایمنی و بهداشت عسلویه
 انجمن صنفی ایمنی و بهداشت یزد
انجمن صنفی ایمنی و بهداشت یزد
 دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علم و فرهنگ
 مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 انجمن ملی کارآفرینان
انجمن ملی کارآفرینان
 مرکز شتابدهی نوآوری
مرکز شتابدهی نوآوری
 مدرسه کسب و کار باکس
مدرسه کسب و کار باکس
 انجمن توسعه بهره وری ایران
انجمن توسعه بهره وری ایران
 انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران
انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران
 ابرآروان
ابرآروان
 باشگاه کارآفرینی تیوان
باشگاه کارآفرینی تیوان
 شتابدهنده کارمانا
شتابدهنده کارمانا
 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پردیس
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پردیس
 مرکز رشد دانشگاه زنجان
مرکز رشد دانشگاه زنجان
 دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
 شتاب تک
شتاب تک
 شاگان سیستم
شاگان سیستم
 فضای کار اشتراکی پارادایس هاب
فضای کار اشتراکی پارادایس هاب
 خانه نوآوری
خانه نوآوری
 شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا
شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
 دفتر شما
دفتر شما
 فرداد
فرداد
 محاسبان
محاسبان
 فراپیام
فراپیام
 شبکه نوآفرینی پلنت
شبکه نوآفرینی پلنت
 رفاتک
رفاتک
 کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان
کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان
 مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا
مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا
 مدیریت ثروت ستارگان
مدیریت ثروت ستارگان
 مرکز آموزش علمی - کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون استان تهران
مرکز آموزش علمی - کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون استان تهران
 مرکز رشد مواد و انرژی
مرکز رشد مواد و انرژی
 مرکز رشد فناوری پلیمر
مرکز رشد فناوری پلیمر
 هنگامه عسگری
هنگامه عسگری
 بنیاد بین المللی خوارزمی
بنیاد بین المللی خوارزمی
 فضای کار اشتراکی کوآپ
فضای کار اشتراکی کوآپ
 کارگاه نوآوری هفت و هشت
کارگاه نوآوری هفت و هشت
 ایرانیان پوشش
ایرانیان پوشش
 آقای مالیات
آقای مالیات
 روابط عمومی استانداری مازندران
روابط عمومی استانداری مازندران
 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران
 انطباق کیفیت آسیا
انطباق کیفیت آسیا
 آسیاوات
آسیاوات
 ابرستان
ابرستان
 بیدبرگ
بیدبرگ
 دکتر ثبت
دکتر ثبت
 توان نیاز پارسیان
توان نیاز پارسیان
 فرا کیفیت سیستم
فرا کیفیت سیستم
 تکچی
تکچی
 کاردون
کاردون
 نیکان سافت
نیکان سافت
 آکادمی پویندگان
آکادمی پویندگان
 موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی
موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی
 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 چمروش
چمروش
 تدبیر حساب معین
تدبیر حساب معین
 موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان
 عدل گستران پویان
عدل گستران پویان
 موسسه حقوقی و داوری بین المللی اندیشه سبز دادگر
موسسه حقوقی و داوری بین المللی اندیشه سبز دادگر
 آرمان سنجش
آرمان سنجش
 صبا مشاور
صبا مشاور
 موسسه حقوقی طنین
موسسه حقوقی طنین
 مدرسه بیمه
مدرسه بیمه
 مرکوری
مرکوری
 راشا مشاوران راستین
راشا مشاوران راستین
 شرکت خدمات بیمه ای پرشیا تضمین
شرکت خدمات بیمه ای پرشیا تضمین
 سرزمین مالیات
سرزمین مالیات
 موسسه حقوقی امید رحمت حق
موسسه حقوقی امید رحمت حق
 موسسه حقوقی بین المللی صلح صدرا
موسسه حقوقی بین المللی صلح صدرا
 جیتالوگ
جیتالوگ
 فردان حساب یار
فردان حساب یار
 شرکت دانش بنیان حامیان صنعت بهره ور ایرانیان
شرکت دانش بنیان حامیان صنعت بهره ور ایرانیان
 حساب سنج
حساب سنج
 پورتال تجارت
پورتال تجارت
 طرح اندیشان پویا
طرح اندیشان پویا
 اندیشه سازان ترقی
اندیشه سازان ترقی
 گروه آموزشی مطالعات کیفی
گروه آموزشی مطالعات کیفی
 شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری
شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری
 فینتو
فینتو
 کافه ایونت
کافه ایونت
 مدیر اینفو
مدیر اینفو
 تامین شما
تامین شما
 مابک
مابک
 گروه خدمات تخصصی مدیریت آتیلا
گروه خدمات تخصصی مدیریت آتیلا
 موسسه حسابداری امیرآتشانی
موسسه حسابداری امیرآتشانی
 موسسه پرتو ایده های نقره ای
موسسه پرتو ایده های نقره ای
 ابراهیم اثنی عشری
ابراهیم اثنی عشری
 موسسه حقوقی تهران وکیل
موسسه حقوقی تهران وکیل
 وکیل سبز
وکیل سبز
 گروه وکلای تهران
گروه وکلای تهران
 سفره سالم
سفره سالم
 تیم هشت
تیم هشت
 ایران نالج
ایران نالج
 تی هایا
تی هایا
 تینک تانک
تینک تانک
 گروه وکلای احتشام
گروه وکلای احتشام
 موسسه پویش هم افزایی ژینو
موسسه پویش هم افزایی ژینو

تمایل به همکاری دارید؟

در زیر توضیحاتی در مورد خودت یا سازمان تان ارائه داده تا در اسرع وقت بررسی شده و سپس با شما تماس حاصل شود.