مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو

میزبان

دانشگاه علم و صنعت ایران، باشگاه نوآوری نیترو برگزاری همایش های ملی و بین المللی، دوره آموزشی، کارگاه مهارت آموزی در حوزه های کسب و کار، مدیریت و کارآفرینی 73227890 - 021