مدرسه کسب و کار نیترو برگزار میکند

آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه طراحی کدینگ در موفقیت کسب و کار و سیستم مالی
- چه نکاتی را در انتخاب نرم افزار حسابداری میبایست در نظر گرفت
- آشنایی با اصول و نکات گزارش گیری در کسب و کار
- آشنایی با مهمترین و کاربردی ترین گزارشات مالی

زمان : سه‌شنبه ۱۱ آبان 1400 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.