امیرحسین حیدری

امیرحسین حیدری

مهمان

حسابدار مالی خبره CFA عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران مدرس استانداردهای حسابداری مشاور مالی و مالیاتی اشخاص حقوقی بیش از یک دهه فعالیت در حوزه حسابرسی و حسابداری شماره تماس 09124589793