سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

میزبان

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از تیرماه سال 1384 براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار (مصوب 1379/10/4 مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 1383/4/24) فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف و ماموریت این سازمان، تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه‌ای است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش از سال 1384، در قالب انجمن شرکت‌های انفورماتیک از سال 1373 فعال بوده است. تا به امروز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در 29 استان کشور تشکیل شده است. در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان حافظ منافع بخش خصوصی، به عنوان بازوی مشورتی دولت و حاکمیت درسطوح کلان و سیاست‌گذار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش و جایگاه تعیین کننده‌ای دارد. ارتباط مستمر و تنگاتنگ مدیران این سازمان از یک سو با فعالان خصوصی حوزه رایانه و از سوی دیگر با بدنه دولت طی سال های اخیر موجب شده، تا ضمن به روزآوری قوانین ICT، بخش خصوصی بتواند ضمن حل مشکلات تجاری خود، در اتخاذ تصمیم های دولت در حوزه فاوا تاثیرگذار باشد. https://tehran.irannsr.org/