سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند

راهکارهای تعامل با قانون کار و اداره کار برای کسب و کارها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قانون کار
- آشنایی با کمیته انضباطی و آئین نامه انضباطی در روابط کارگری و کارفرمائی
- مواد کاربردی آئین دادرسی کار
- موارد فسخ قرارداد کار از سوی کارگر و کارفرما

زمان : یکشنبه ۹ خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.