سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند برگزار شد

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نقش بیمه و مالیات در بیزینس مدل و جریان های مالی
- نحوه صدور فاکتور برای فروش خدمات استارتاپ ها
- معافیت های بیمه و مالیات خدمات استارتاپ ها
- بررسی جدیدترین بخشنامه های بیمه و مالیات مربوط به استارتاپ ها

زمان : چهارشنبه ۲۰ آذر 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۰۰: -قوانین مالیاتی: مستقیم ،ارزش افزوده، سایر قوانین -تعریف گروه های اول، دوم، سوم، در پرداخت مالیات -قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان -قانون اداره مناطق ازاد -اثر مالیاتی در کسب و کارها به حقیقی یا حقوقی بودن بستگی دارد -تفاوت بین مالیات حقیقی و حقوقی -ماده ۱۳۹ -مراحل روال رسیدگی مالیاتی -حقیقی باشیم یا حقوقی؟ -معافیت مالیاتی باید ارجاع به یک قانون مشخص باشد -معافیت مالیات مستقیم -معافیت ارستارتاپ ها: دانش بنیان، مستقر در پارک های علم و فناوری -نرخ صفر مالیاتی -ماده۱۳۲ -اعتراض مالیاتی -معافیت در مناطق ازاد

ویدئوهای این جلسه