سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند برگزار شد

مشکلات تامین اجتماعی در کسب و کارهای رایانه ای و مجازی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نقش دولت و تامین اجتماعی در بیمه مشاغل
- چالش تامین اجتماعی در تراکنش های اینترنتی
- راهکارهای تامین اجتماعی در مواجه با مشکلات کسب و کارها

زمان : دوشنبه ۲۴ آذر 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : بابک عزیزی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه