سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس آخرین قوانین و بخشنامه ها
- نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
- اقدامات موثر در روز رسیدگی مالیاتی
- تشویقات، جرائم و راهکارهای بخشودگی جرائم مالیاتی

زمان : سه‌شنبه ۶ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مسعود امیرآتشانی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.