کارمانا برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- معیارهای شناسایی مخارج تأمین مالی
- نکات حائز اهمیت
- مثالهای در خصوص مخارج تأمین مالی
- مسائل خاص در حسابداری مخارج تأمین مالی

زمان : سه‌شنبه ۲۰ مهر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه