شهرک های صنعتی استان قزوین ، موسسه اندیشه سازان ترقی برگزار میکند برگزار شد

مالیات بر درآمد (استاندارد حسابداری 35)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تشریح مالیات بر درآمد
- بررسی تفاوت های دائمی و موقت
- بررسی مسائل خاص
- حل مثال های کاربردی

زمان : چهارشنبه ۳ آذر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه