پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با مفاهیم و اصول مالی در دارایی های ثابت مشهود (استاندارد حسابداری 11)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تعریف و شناخت دارایی های ثابت مشهود
- معاوضه و تجدید ارزیابی در دارایی های ثابت
- بررسی رویدادهای مالی مرتبط به دارایی های ثابت

زمان : چهارشنبه ۲۰ مرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه