خانه نوآوری

خانه نوآوری

میزبان

به نظرتان در راه‌اندازی کسب و کار، مهم‌ترین چیز چیست؟ پول؟ به نظرتان سرمایه­‌گذارهای حرفه‌ای روی چه چیزی سرمایه‌­گذاری می‌کنند؟ اگر به شما بگوییم سرمایه‌گذاری و پول مال ایده‌ی خوب نخواهد بود، چه می‌گویید؟ در زیست‌بوم استارتاپی، مدت‌هاست که دیگر ایده خیلی اهمیت ندارد. مهم‌ترین مولفه برای موفقیت در جذب سرمایه تیم فعال، پویا و منسجم است، تیمی که بتواند طرح استارتاپیش را معرفی و از آن دفاع کند. https://innohouse.ir/