خانه نوآوری ، ریمیا برگزار میکند

برنامه ریزی در توسعه مهارت های فردی در موفقیت کسب و کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- توسعه فردی و موفقیت پایدار
- مهارت های لازم در توسعه فردی و موفقیت کسب و کار
- روش‌ها، اهداف و ویژگی‌های برنامه‌ توسعه‌ فردی
- توسعه و مهارت‌ فردی و سازمانی

زمان : یکشنبه ۶ تیر 1400 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمدعلی شفائی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.