خانه نوآوری ، ریمیا برگزار میکند برگزار شد

نکات کلیدی محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- تغییر در شرایط کار در محاسبه حقوق و دستمزد
- نحوه محاسبه حقوق پرسنل نوبت کار
- نحوه محاسبه حقوق کارگران شب کار
- نحوه محاسبه کارگران پاره وقت و نیمه وقت

زمان : یکشنبه ۱۰ بهمن 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : بابک عزیزی
حامی : شرکت طرح اندیشان پویا
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه