پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میکند برگزار شد

شناخت و بررسی صورتهای مالی اساسی در حسابداری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- الزامات کلی حاکم بر صورتهای مالی
- گزارشهای همراه صورت های مالی
- ارائه منصفانه و رعایت استانداردهای حسابداری
- بررسی ساختار صورتهای مالی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی

زمان : سه‌شنبه ۱۸ خرداد 1400 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.