باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

میزبان

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬باشگاه‭ ‬کسب‌وکار‭ ‬دانش‭ ‬بنیان،‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬حامی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬فناورانه‭ ‬و‭ ‬نوآورانه،‭ ‬صندوق‌ها،‭ ‬شتابدهنده‌ها‭ ‬و... ‬در‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬حضور‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭.‬ سازمان‌های‭ ‬علاقمند‭ ‬برای ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬می‌‬توانند‭ ‬نمایندگان،‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬مرتبط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در ‬BOX ‬مستقر کنند‬. ‭ ‬استقرار‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجموعه‌ها‭ ‬در‭ ‬دفاتر ‭ ‬استقرار‌ منتور،‭ ‬مدیران و‌کارشناسان‭ ‬شتابدهنده‌ها‌ و‌ صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری ‭ ‬استقرار‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬مراکز‭ ‬فناوری‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬سازمان‌ها ‭ ‬استقرار‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬توسعه‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬و‭ ....‬ ‭ ‬استقرار‭ ‬تیم‌های‭ ‬استارتاپی و فریلنسرها‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬کاری‭ ‬مشترک ‭ ‬برگزاری دوره‌های آموزشی توسط BOX School ‭ ‬فضای برگزاری رویداد ‭ ‬شبکه‌سازی با فناوران و سرمایه‌گذاران حوزه فناوری