پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری 3)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- اندازه گیری درآمد
- شناسایی درآمد فروش کالا در حالت های مختلف فروش نسیه، فروش اقساطی، فروش املاک و ...
- شناخت درآمد سود تضمین شده،حق امتیاز و سود سهام
- مسائل خاص شناسایی درآمد

زمان : پنجشنبه ۳۱ تیر 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.