دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میکند برگزار شد

بررسی معاملات در صورت های مالی (استاندارد حسابداری شماره18)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- صورت های مالی تلفیقی پس از تاریخ تحصیل
- معاملات درون گروهی
- مسائل خاص صورت های مالی تلفیقی
- حل مثال های کاربردی

زمان : سه‌شنبه ۲۸ دی 1400 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
حامی : فراپیام
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه