پارک علم و فناوری لرستان

پارک علم و فناوری لرستان

میزبان

پارک علم و فناوری لرستان براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی فعالیت خود را تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اواخر بهمن ماه 1390 آغاز به کار کرد. زمینه اصلی فعالیت‌های پارک علم و فناوری لرستان مطابق موافقت اصولی عبارتند از: کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، صنایع دارویی، باستان‌شناسی و گردشگری، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و صنایع کانی‌های غیرفلزي مي‌باشد.