مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میزبان

معاونت پژوهش و فناوری مسئول تکمیل فرآیندها، رویه ­های اجرایی، تشکیل تیم­ های تخصصی، ایجاد زیرساخت­ ها و تأمین ابزارهای لازم می ­باشد. موفقیت در اجرای این مأموریت موجب توسعه دانش، فناوری و کارآفرینی در دانشگاه از یک سو و از سوی دیگر توسعه صنعتی کشور و ارتقاء، شهرت و رتبه بین ­المللی دانشگاه می­ گردد. در چارچوب این مأموریت، اولویت ­های پژوهش و فناوری را در حوزه های سلامت و ایمنی، آب و محیط زیست، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و انرژی با نگاه ویژه به کلان روندهای دانش و تکنولوژی در عصر جدید را در برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیگیری و براساس آن اقدامات اجرایی انجام می­گیرند. راهبردهای اساسی این برنامه نیز به شرح ذیل می­باشند: