مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

بایدها و نباید ها در قرارداد های اعطای نمایندگی فروش

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با انواع و مدل های همکاری و نمایندگی در فروش
- آشنایی با انواع قراردادهای همکاری و نمایندگی در فروش
- مهمترین ابهامات و چالش های قرارداد های نمایندگی فروش
- نمایندگی فروش در مقایسه با عاملیت فروش

زمان : یکشنبه ۱۹ اسفند 1397 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.