مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- انواع مالیات بر املاک
- نرخ مالیات بر درآمد املاک
- مالیات تکلیفی بر درآمد املاک
- مبانی حقوقی تجدید ارزیابی املاک در شرکت ها

زمان : دوشنبه ۶ اردیبهشت 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی سیمایی صراف
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.