مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه رویداد در استراتژی بازاریابی و فروش
- آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد
- نحوه جذب و نگهداری مشتری از طریق رویداد

زمان : یکشنبه ۸ دی 1398 ساعت 13:00 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۲۳: -تعریف بازاریابی - تعریف محتوا -بازار یابی محتوا -تعریف رویداد -باید اکشن سودآوری داشته باشد -اجزای بازار یابی محتوا باید رعایت شود -تولید محتوا -توزیع محتوا: قبل رویداد، حین رویداد، بعد رویداد -محتوا باید: ارزشمند، مرتبط، مستمر باشد

ویدئوهای این جلسه