مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال
- آشنایی با مالیات ارزش افزوده
- بخشنامه جدید نوآفرین برای معافیت مالیاتی شرکت های نوپا

زمان : چهارشنبه ۱۶ مرداد 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مریم آتشگاه
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.