مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نحوه محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات در کسب و کارها و جایگاه آن در موفقیت مالی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مفهوم بهای تمام شده و ارتباط آن با سود و زیان
- انواع روش های محاسبه بهای تمام شده
- تفاوت محاسبه بهای تمام شده در کالا و خدمات
- جایگاه بهای تمام شده در بازار و رقابت با رقبا

زمان : یکشنبه ۱۰ اسفند 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : روح الله امینی
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.