مدرسه کسب و کار نیترو برگزار میکند برگزار شد

اصول راه اندازی و استفاده از سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مبانی و اصول انتخاب و شناخت ERP
- ارتباط بین MIS و ERP
- جایگاه BPMS در سازمان و ERP
- مهمترین و کاربردی ترین ماژول های ERP

زمان : دوشنبه ۱۶ آبان 1401 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه خادمى
حامی : شرکت نرم افزاری فرداد
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه