اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

میزبان

سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ecunion.ir، با هدف صدور مجوز، برای کسب و کارهای مجازی و پیگیری شکایت از این کسب و کارها، راه اندازی شده است. امکان شکایت از کسب و کارهای مجازی و پرداخت حق عضویت سالانه، از امکانات این سامانه می باشد. نحوه شکایت و پیگیری آن در این سامانه، با ورود به سایت و انتخاب گزینه شکایت، خواهد بود. https://ecunion.ir/