اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برگزار میکند

چالش های مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- الزامات قانونی مالیاتی شروع کسب و کار
- نکات مربوط به معاملات فصلی شرکت های اینترنتی
- صدور صورتحساب و فاکتور در شرکت های مبتنی بر وبسایت و اپلیکیشن
- مالیات قراردادها، سرمایه گذاری‌ها و دارایی در جریان تکمیل در استارتاپ ها

زمان : دوشنبه ۲۸ بهمن 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.