همتک

همتک

میزبان

همتک، یک شتابدهنده تخصصی در حوزه هوش مصنوعی و کاربردهای آن است. همتک تلاش می کند بسترهای لازم برای کسب‌وکارهای نوپا در حوزه هوش مصنوعی را فراهم آورد و آن‌ها به کسب و کارهایی پایدار و موفق تبدیل کند. برای پیوستن به همتک، به فرم های درخواست پذیرش مراجعه فرمایید.