انجمن کارگزاران رسمی بیمه

انجمن کارگزاران رسمی بیمه

میزبان

همگام با پیچیده تر و تخصصی تر شدن زمینه های مختلف زندگی، نیاز به متخصصان حرفه ای برای برخورد عاقلانه با مسایل و مشکلات زندگی، بیش از پیش احساس می شود. کار کارگزار بیمه به طور خلاصه راهنمایی و مشوت در عرصه بیمه به عنوان صنعتی پیچیده است. یک کارشناس آگاه به علوم بیمه لازم است که در کنار آشنایی با انواع خدمات بیمه، در یافتن بهترین شرکت بیمه به بیمه گذار کمک کند. انتخاب بیمه مناسب در بسیاری موارد برای بیمه گذار کار ساده ای نیست. بررسی بیمه گرهای موجود در کشور، نوع پوشش، سوابق و نوع خدمات آنها برای بیمه گذارها سخت و مشکل است. کار کارگزار بیمه این است که با دادن مشاوره ، این تصمیم گیری را برای بیمه گذار تا حد امکان ساده کند. او نقش نماینده و مشاور بیمه گذار را داشته و بدون دریافت هیچ هزینه ای از بیمه گذار، بهترین نوع بیمه با بالاترین کیفیت را به او پیشنهاد می کند. همچنین در صورت بروز خسارت احتمالی، وظیفه پیگیری دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه گر برای بیمه گذار را بر عهده دارد. کارگزار رسمی بیمه با شرکت ها و موسسات بیمه در کشور که از بیمه مرکزی مجوز فعالیت اخذ نموده اند همکاری می نماید. در واقع کارگزار ارتباط بین شرکت بیمه و مشتری را برقرار می کند. او با استفاده از اطلاعات خود از بازار بیمه، مناسب ترین راهکارها و رویه ها را برای افراد و مشتریان تجاری خود پیدا می کند. کار کارگزار بیمه از موارد جزئی بیمه ای مانند انواع بیمه مربوط به افراد تا موارد کلان تر مانند بیمه های تجاری و مربوط به شرکت های بزرگ را شامل می شود. کارگزار بیمه باید دارای پروانه کارگزاری رسمی بیمه از بیمه مرکزی کشور و کد همکاری از کلیه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی باشند. انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران بیمه تشکلی است برای ایجاد تعامل بیشتر کارگزاران بین هم ، تعامل با بیمه مرکزی ، شرکتهای بیمه و سایر سازمانها و پی گیری مشکلات صنفی و استیفای حقوق قانونی اعضاء به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آيين نامه چگونگي تشکيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن هاي صنفي و کانون‌هاي مربوط – مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هيات وزيران – و مدارک ارسالي، اسامي اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره به مدت ۳ سال از تاريخ ۱۴۰۰/۵/۲۹ و بازرسان به مدت يک سال از تاريخ ۱۴۰۰/۵/۵ که در مجمع عمومي عادي مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ انتخاب و سمت اعضاي هيات مديره که در جلسه هيات مديره مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ تعيين شده اند، به شرح زير مي باشد: آقاي افشين ايرجي ؛ رييس هيات مديره آقاي پرتو علوي شوشتري ؛ نايب رييس خانم مهرناز اربابي ؛ خزانه دار آقاي سيدمحسن رجيل بخش ؛ دبير و عضو اصلي هيات مديره خانم منيژه دهقاني پيشه، آقايان سيدمحمد معين توکلي و عباس شهريور ؛ اعضاي اصلي هيات مديره آقايان؛ رضا آرام بن يار و علي بهمنش ؛ اعضاي علي البدل هيات مديره آقاي حسين طلوعي پويا و خانم غزاله فرهادپور ؛ بازرسان اصلي آقاي سينا تقوي مقدم ؛ بازرس علي البدل