نیکان سافت

نیکان سافت

حامی

درباره نیکان مدیریت هوشمندانه و کارآمد با نیکان گروه نرم افزاری نیکان اکسیر ویستا رایان در سال ۱۳۸۵ با هدف ارائه ی راهکارهای نرم افزاری در صنایع مختلف برای مدیریت موثر کسب و کارها تأسیس شد. نیکان با شناخت نیازهای کسب و کارها و بهره مندی از تیم متخصص و حرفه ای، راه کارهایی متناسب با فرآیندها و نیازهایی مشتریان ارائه می‌کند و همواره با بروزترین فناوری های حوزه نرم افزار راهکارهای خود را توسعه می دهد.