پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف مدیرمالی در ساختار سازمانی
- کاهش هزینه و افزایش درآمد شرکت با روش های خلاقانه
- روش های کنترل هزینه های بازاریابی و نیروی انسانی
- روش های کاهش و معافیت قانونی از مالیات

زمان : چهارشنبه ۲۰ بهمن 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : یوسف چکاه
حامی : نیکان سافت
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه