انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

میزبان

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) رئیس: عبدالعزیز هدایت دبیر اجرایی: احد ذوالرحمی آدرس: تهران – بلوار کریم خان زند-بین ایرانشهر و خردمند جنوبی- پلاک ۱۰۲ – طبقه ششم شرقی تلفن: ۸۸۳۴۸۱۱۲ – ۸۸۳۴۲۶۰۰ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۳۴۵۶۳۹ (۰۲۱) پست الکترونیکی: info@satsa.ir وب سایت: www.satsa.ir