انجمن بهره وری ایران

انجمن بهره وری ایران

میزبان

اصلی ترین برنامه ها و عرصه های خدمات انجمن تلاش برای ایفای نقش مرجع در تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری بهره‌وری همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی در راستای ارتقای بهره‌وری ‌با ارائه خدمات مورد نیاز ارائه خدمات مشاوره‌ای، علمی، پژوهشی و مدیریتی در حوزه بهره‌وری کسب و نشر تازه‌ترین اطلاعات در حوزه بهره‌وری با تولید فیلم‌ها و مواد آموزشی و ترویجی برای توسعه فرهنگ بهره‌وری با جلب همکاری رسانه‌های عمومی انجام مطالعات، تحقیقات، جمع‌آوری اطلاعات و تجارب بهره‌وری در داخل و خارج کشور تبادل نظرات و تجربیات با سایر سازمان‌ها و انجمن‌های داخلی و خارجی مرتبط با بهره‌وری همکاری و عضویت در مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی برگزاری همایش‌های ملی سالانه و نشست‌های تخصصی یا منطقه‌ای و دور‌ه‌های آموزشی در موضوعات مرتبط با بهره‌وری برقراری جوایز بهره‌وری و کیفیت و برگزاری جشنواره‌های ترویجی