انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

راهکارهای افزایش بهره وری کسب و کارها در شرایط کرونا

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- تداوم خدمت و فروش در دوران کرونا
- راهکار حفظ کسب و کارهای خدماتی و تولیدی در دوران کرونا
- تبدیل تهدیدهای کرونا کرونا به فرصت
- روش های مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران

زمان : یکشنبه ۲۵ اسفند 1398 ساعت 14:00 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سیدحمید کلانتری ، هوشیار فقیهی
حامی : میتاپس ، کمپین نفس
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.