انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

راهکارهای مدیریت کسب و کار در بحران کرونا

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- مدیریت بحران حین و بعد از کرونا
- ابزارهای IT در مدیریت کسب و کار در شرایط بحران
- روش های مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران
- تداوم فروش و ارتباط با مشتری در شرایط بحران

زمان : دوشنبه ۱۲ اسفند 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سیدحمید کلانتری ، امید هاشمی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه