انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

بهره وری و اقتصاد خرد و کلان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- بهره وری و مصادیق آن در حوزه اقتصاد
- نقش بیمه در افزایش بهره وری و رشد اقتصاد کلان
- بهره وری و محیط کسب و کار

زمان : یکشنبه ۲۶ مرداد 1399 ساعت 11:00 تا 13:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : اکبر ترکان ، غلامرضا سلیمانی ، محمدعلی دهقان ، داوود دانش جعفری
حامی : بیمه مرکزی ، بیمه تجارت نو ، بیمه رازی ، سازمان مدیریت صنعتی ، سازمان ملی بهره وری ایران
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.