انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

همایش بهره وری

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- .
- .
- .

زمان : یکشنبه ۲۶ مرداد 1399 ساعت 9:00 تا 11:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : سورنا ستاری ، جمشید انصاری ، مسعود نیلی ، حمید محمدی
حامی : بیمه مرکزی ، بیمه تجارت نو ، سازمان مدیریت صنعتی ، بیمه رازی
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.