انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

بهره وری، فرهنگ و جامعه

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- بهره وری، ارتباطات و توسعه
- بهره وری، فرهنگ و جامعه
- بهره وری و سرمایه اجتماعی

زمان : یکشنبه ۲۶ مرداد 1399 ساعت 14:30 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : هادی خانیکی ، سیدمحمد بهشتی ، محسن رنانی
حامی : بیمه تجارت نو ، بیمه رازی ، بیمه مرکزی ، سازمان مدیریت صنعتی ، سازمان ملی بهره وری ایران
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.