انجمن بهره وری ایران برگزار میکند برگزار شد

بهره وری، بخش خصوصی و تولید

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- بهره وری و مدیریت در بخش خصوصی
- بهره وری و بخش خصوصی
- بهره وری در قوانین
- بهره وری و تولید ملی

زمان : دوشنبه ۲۷ مرداد 1399 ساعت 16:30 تا 18:45
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : محمدعلی محمدی ، محمد قاسمی ، محمدمهدی مفتح ، حمیدرضا فولادگر
حامی : بیمه تجارت نو ، بیمه رازی ، بیمه مرکزی ، سازمان مدیریت صنعتی ، سازمان ملی بهره وری ایران
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.