آکادمی پژوهش کیفی

آکادمی پژوهش کیفی

میزبان

پژوهش کیفی چیست؟ پژوهش کیفی نوعی تحقیق است که در آن به جای تعیین علت و معلول و یا پیش بینی پدیده و یا توصیف توزیع مشخصه های یک پدیده، به دنبال “کشف معانی پدیده ها برای افرادی است که با آن پدیده سرو کار دارند”. محققین کیفی علاقمند هستند که بفهمند: “چطور مردم تجربیات خود را تفسیر می کنند؟”، “چطور دنیای پیرامون خود را می‌سازند؟” و “چه معانی به تجربیات خودشان منتسب می‌کنند؟”. بعنوان مثال، ما به جای اینکه به دنبال این باشیم که چند درصد از افراد بازنشسته پس از بازنشستگی به دنبال شغل نیمه وقت هستند، که میتوان از طریق پیمایش به آن پی برد ، در پژوهش کیفی علاقمندیم بفهمیم مردم “چطور با بازنشستگی خود کنار می آیند؟ خود را چطور با آن سازگار می کنند؟”، “چطور در مورد این مرحله از زندگی خود فکر می کنند؟”، “از زمانی که از شغل تمام وقت به بازنشستگی می رسند، چه مراحلی را طی می کنند؟” . این سوالها در مورد فهم تجربیات آنها است و معرف این است که یک پژوهش کیفی لازم است. هدف آکادمی پژوهش کیفی چیست؟ هدف آکادمی پژوهش کیفی ارتقای سطح معلومات و مهارت محققین علوم مختلف در انجام پژوهش کیفی در سطح ملی است. محققين و دانشجويان تحصیلات تکمیلی رشته‌هاي مختلف نیازمند آموزشهای کاربردی فراتر از آموزشهای روتین دانشگاهی هستند. آموزشهایی با تمرکز بر مثالهای عملی و کاربردی که بتواند درک بهتری از این روش پژوهش ارائه کند. زيرا پژوهش كيفي بيشتر به يك هنر شبيه است تا علم و آموزش هنر علاوه بر مباحث تئوریک و نظری ، بیشتر نيازمند كار عملي و كارگاهي است . این آموزشهای کارگاهی آنلاین مناسب همه علوم و رشته های دانشگاهی است که به نوعی با انسان سروکار دارند اعم از علوم اجتماعي، سلامت، پرستاري و مامایی، مديريت خدمات بهداشتی، آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، سياستگذاري سلامت، بهداشت باروری، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، مددکاری اجتماعی، آموزش پزشکی و سایر رشته‌های مرتبط. در این وب سایت وبینارها و کارگاههای آنلاین برگزار شده به شکل محصول قابل تهیه است و امکان ثبت درخواست مشاوره در حوزه پژوهش کیفی فراهم آمده است. مدیر آکادمی پژوهش کیفی ، دكتر فريده خلج آبادي فراهاني، با تجربه بیش از دو دهه پژوهش و یک دهه آموزش پژوهش کیفی است.