کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

میزبان

مجموعه‌ی کار آفرینی ارزش آفرینان افغانستان با هدف ترویج و گسترش مفاهیم کارآفرینی در سال ۹6 تاسیس شد و پس از گذشت سه سال و تلاش‌هایی در حوزه‌ی کارآفرینی و تلاش برای ایجاد زیرساخت کارآفرینی در ایران و افغانستان تصمیم به تغییر حوزه فعالیت به حوزه‌ی کار و کاریابی و توسعه‌ی مهارت‌های فردی گرفته شد.