کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان ، تیوان برگزار میکند برگزار شد

قوانین مالیاتی برای اتباع افغانستان در ایران

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع مالیات برای شرکت ها و تجار خارجی در ایران
- انواع معافیت های مالیاتی
- نحوه اعتراض به جریمه مالیاتی
- مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس آخرین قوانین و بخشنامه ها

زمان : سه‌شنبه ۲۲ مرداد 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.