تیوان ، کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با بازاریابی و فروش به وسیله رویداد

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه رویداد در استراتژی بازاریابی و فروش
- آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد
- نحوه جذب و نگهداری مشتری از طریق رویداد

زمان : چهارشنبه ۱۸ دی 1398 ساعت 13:00 تا 15:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
خلاصه جلسه : : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۲۴۰: -تعریف بازاریابی -تعریف محتوا -بازاریاب فروشنده پیشنهاد است --تعریف بازاریابی محتوا -بازاریابی محتوا ساشه اش روی دیتا است -اهداف بازاریابی رویداد ارائه محتوا است -تعریف رویداد -چهار مفهوم محتوا: داده، اطلاعات، محتوا، دانش -محتوا باید ارزشمند،مرتبط،مستمر باشد -محتوا باید منجر به سودآوری در بلند مدت باشد

ویدئوهای این جلسه