تیوان ، کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان برگزار میکند برگزار شد

نکات حقوقی ثبت شرکت و برند

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- حقیقی کار کنیم یا حقوقی؟
- انواع روش های ثبت شرکت و علامت تجاری (برند)
- بهترین زمان ثبت شرکت
- دفاتر قانونی، افزایش سرمایه و تغییرات در هیئت مدیره

زمان : چهارشنبه ۲۹ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محسن فاریابی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.