فینووا

فینووا

میزبان

مرکز نوآفرینی فینووا فینووا همراه همیشگی شما برای راه اندازی کسب و کار فینووا فضایی را فراهم کرده است تا کارآفرینانی که به ایده‌های خودباور دارند بتوانند آگاهانه و شجاعانه برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی کرده و در این مسیر، شتابان حرکت کنند. https://finnova.ir/