انجمن صنفی ایمنی و بهداشت یزد

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت یزد

میزبان

انجمن صنفي مسئولين ايمني وبهداشت حرفه اي استان يزد انجمن صنفي مسئولين ايمني وبهداشت حرفه اي استان يزد اهداف انجمن: 1. ایجاد ارتباط بیشتر بین مسئولين ايمني و بهداشت حرفه ای در استان و کشور 2. آشنا شدن مسئولين ايمني و بهداشت حرفه ای با صنایع مختلف 3. آشنا نمودن مدیران صنایع با اهداف و جایگاه ايمني و بهداشت حرفه ای(به طریق حضوری،چاپ روزنامه،مجله و...) 4. بازآموزی مسئولين ايمني و بهداشت حرفه ای توسط خود کارشناسان یا از طریق اساتید مجرب 5. بازدید از فعالیتهای تخصصی انجام شده در زمینه ايمني و بهداشت حرفه ای در صنایع مختلف 6. ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی توسط اعضا(آموزش،کنترل عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و...) 7. ایجاد کتابخانه تخصصی ايمني و بهداشت حرفه ای و معرفی کتب جدید منتشره در این زمینه 8. ایجاد و معرفی سایتهای ايمني و بهداشت حرفه ای 9. جمع آوری آمار حوادث مربوط به واحدهای صنعتی و مقایسه آنها با آمارهای مشابه در جهت کاهش حوادث 10. تثبیت موقعیت شغلی فارغ التحصیلان ايمني وبهداشت حرفه ای در صنایع مختلف کمیته های تخصصی انجمن کارشناسان بهداشت حرفه ای واحدهای صنعتی استان به6 گروه ذیل تقسیم بندی می گردد که شرح وظایف کلی با توجه به اهداف انجمن توسط هیئت مدیره تدوین مي گردد و با گذشت زمان و پیشبرده اهداف انجمن،می توان مسئولیتهای مربوط به کمیته ها را با نظر کلیه اعضا کاملتر و اجرایی تر نمود. کميته های تخصصی شامل: 1. کمیته ایمنی(برق،ماشین آلات،حریق ،انبارداری،حمل مواد و...) 2. کمیته بهداشت(آب و فاضلاب،رستوران،خانه های بهداشت،سم پاشی و...) 3. کمیته عوامل زیان آور فیزیکی(سروصدا،روشنایی،ارتعاش و...) 4. کمیته عوامل زیان آور شیمیایی(گرد و غبار،بخار،دود و دمه،فیوم و...) 5. کمیته ارگونومی(بررسی ایستگاههای کاری،نوبت کاری و...) 6. کمیته ارتباطات و انتشارات شرح وظايف مشترک کميته ها (به جز کميته ارتباطات وانتشارات): 1. شناسایی و جمع اوری اطلاعات مربوط به مشاغل و تجهیزات موجود در ارتباط با بهداشت حرفه ای در صنایع 2. شناسایی مشکلات مربوط به حیطه کاری کمیته های تخصصی در کارخانجات محل اشتغال و ارائه به هیئت مدیره جهت مطرح نمودن بین اعضا و پیگیری علمی و تخصصی 3. تهیه چک لیست های بازرسی و تصویب توسط اعضای انجمن به منظور ارتقاء سطح بازرسی 4. ارائه بهترین شیوه اندازه گیری و آنالیز آلودگیها و مخاطرات با حداقل هزینه 5. شناسایی استانداردهای مناسب جهت بالا بردن کیفیت اقدامات کنترلی 6. ارائه راهکارهای کنترلی مناسب با در نظر گرفتن حداقل هزینه و حداکثر کیفیت،به گونه ای که از نظر فنی و توجیه مالی برای کارفرما قابل قبول باشد.(برای رسیدن به این هدف می توان از تجارب متخصصان در رشته های مختلف نیز استفاده کرد.) 7. شناسایی و انتخاب مطلوبترین نوع وسایل ایمنی و تجهیزات مربوط به بهداشت حرفه ای در صنایع 8. آموزش مباحث تخصصی هر کمیته به اعضای انجمن و کارگران و مدیران صنایع در جهت افزایش اطلاعات 9. ارائه مقالات تخصصی مرتبط با هر کمیته جهت انتشار و انعکاس در روزنامه،مجله و سایت انجمن برای استفاده کارشناسان بهداشت حرفه ای و عموم مردم 10. ارائه نتایج سالیانه عملکرد هر کمیته به هیئت مدیره انجمن شرح وظايف کميته ارتباطات و انتشارات: 1. پیگیری های مربوط به جلب نظر مسئولان نشریات استانی جهت همکاری با انجمن و چاپ مقالات علمی در راستای توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت در سطح استان 2. ایجاد سایت تخصصی انجمن کارشناسان بهداشت حرفه ای استان 3. ایجاد امکان ارتباط با سایتها و نشریات بهداشت حرفه ای در سطح کشور و تبادل اطلاعات 4. جمع آوری اطلاعات از کمیته های تخصصی انجمن جهت انتشار نشریات و یا ارجاع به سایت تخصصی 5. تلاش برای برقراری ارتباط برون سازمانی مانند ارتباط با سازمانهای مختلف دولتی و غیر دولتی در جهت اشاعه فرهنگ ایمنی و بهداشت در سطح وسیع تر 6. ایجاد کتابخانه تخصصی بهداشت حرفه ای در انجمن از علاقمندان به عضويت در كميته هاي تخصصي (به عنوان ريس كميته ودبير كميته) دعوت به همكاري مي گردد لطفا درخواست وسوابق خود را به safetyarh@yahoo.com ارسال نمايند ادرس وبلاگ انجمن :http://yohss.blogfa.com/ تلفکس: ۵۲۵۱۸۱۳ یزد-بلوار امام حسین -ساختمان شورای اسلامی کار- انمجن ایمنی وبهداشت حرفه ا ی استان یزد