رفاتک

رفاتک

میزبان

رفاتک، در سال ۱۳۹۷ و با هدف فعالیت در دو حوزه‌ی اصلی فناوری مالی و سلامت توسط بانک رفاه و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد. این مرکز می‌کوشد تا با توجه به توان و زیرساخت‌های بانک رفاه و شرکای کلیدی آن و استفاده از توان متخصصان و نخبگان کشور به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم فناوری مالی و سلامت ایران شناخته شود. رفاتک بستری مجهز و زیرساختی مناسب برای تاسیس و توسعه استارت‌آپ‌ها فراهم می‌آورد. این مرکز از تمامی صاحبان ایده، استارت‌آپ‌ها و فعالان زیست‌بوم استارت‌آپی ایران در قالب برنامه‌های مختلفی از ایده تا محصول حمایت کرده و سرمایه‌گذاری می‌کند.