رفاتک برگزار میکند

اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا
- انواع نرم افزارهای حسابداری کلود و in-house
- مزیت های نرم افزارهای حسابداری کلود و in-house

زمان : دوشنبه ۱۸ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.