رفاتک برگزار میکند برگزار شد

اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها و شرکت ها
- انواع نرم افزارهای حسابداری، ویژگی ها و قابلیت های هریک
- مزیا و معایب نرم افزارهای حسابداری کلود و in-house

زمان : دوشنبه ۱۸ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.